انواع پنل

برنزی

100.000 تومان

تعرفه پیامک 48 تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

یکساله

نقره ای

200.000 تومان

تعرفه پیامک 47 تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

یکساله

ویژه

350.000 تومان/ دائمی

تعرفه پیامک 46 تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

بدون نیاز به تمدید سالانه

 

هزینه هر خط خدماتی اشتراکی 150.000 تومان می باشد که به صورت دائمی بوده و نیاز به تمدید ندارد.

توجه : خطوط اشتراکی امکان دریافت پیامک ندارند و احتمال تغییر شماره از طرف اپراتور وجود دارد.

لازم به ذکر است که به تمامی مبالغ 9 درصد ارزش افزوده لحاظ می گردد.