انواع پنل

برنزی

100.000 تومان

تعرفه پیامک 24تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

نقره ای

200.000 تومان

تعرفه پیامک 22تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

طلایی

250.000 تومان

تعرفه پیامک 21تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

پلاتین

350.000 تومان/ دائمی

تعرفه پیامک 20تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

 

هزینه هر خط خدماتی اشتراکی 65.000 تومان می باشد که به صورت دائمی و نیاز به تمدید ندارد.

توجه : خطوط اشتراکی امکان دریافت پیامک ندارند.

لازم به ذکر است که به تمامی مبالغ 9 درصد ارزش افزوده لحاظ می گردد.