انواع پنل

برنزی

100.000 تومان

تعرفه پیامک 29تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

 

نقره ای

200.000 تومان

تعرفه پیامک 28تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

 

ویژه

350.000 تومان/ دائمی

تعرفه پیامک 26تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

بدون نیاز به تمدید سالانه

 

هزینه هر خط خدماتی اشتراکی 100.000 تومان می باشد که به صورت دائمی بوده و نیاز به تمدید ندارد.

توجه : خطوط اشتراکی امکان دریافت پیامک ندارند و احتمال تغییر شماره از طرف اپراتور وجود دارد.

لازم به ذکر است که به تمامی مبالغ 9 درصد ارزش افزوده لحاظ می گردد.